Tenders Tenders

Tender

Committees Committees

There are no results.

Services Offered Services Offered

VLE Functional Training
OD Account काढण्यासाठी लागणारे KYC कागदपत्रे :-
BCA चे कार्य :-
BCA Identification & Engagement / VLE हाच बँक प्रतिनिधी
FI Banking Services & Products / वित्तीय समावेशनासाठी बँकेच्या सेवा व सुविधा
Scope of Financial Inclusion / आर्थिक समावेशनाचे मुख्य उद्देश :-
संग्रामकेंद्रामार्फत आर्थिकसमावेशन

Navigation Navigation

Visit Other Panchayat Visit Other Panchayat

Go to:     Ministry of Panchayati Raj

Elected Representative Elected Representative

There are no results.

Schemes Schemes

इंदिरा आवास योजना (IAY)
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)
मागास क्षेत्र अनुदान निधी (BRGF)
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY)
राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम
रमाई आवास
ई-पंचायत / संग्राम
महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन
सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण
स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (R-SETI) संबंधीचे सर्व कामकाज

Related Links Related Links

Sangram
PRIASost
Training Management
Social Audit And Meeting Management
Action Soft
Plan Plus
Area Profiler
Asset Direcory
Service Plus
Local Government Directory