BCA चे कार्य :-

 

BCA चे कार्य :-

  • संग्राम संगणक परिचालकाला (KO) आर्थिक समावेशानाबद्दलआवश्यक ते प्रशिक्षण देणे.
  • बँकेने निवडून दिलेल्या (Mapped) गावामधील लोकांचेच तो व्यवहार करू शकतो.

बँकेचे कार्य संग्राम संगणक परिचालकाला (KO) करण्याआधी त्यासस्वतःचे चालू खाते (OD Account) दिलेल्या संबधित बँकेत काढणे अनिवार्यआहे.