« Back

महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन

  • स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनन्नोनती अभियानांतर्गत स्वयंसहाय्यता गटाच्या व स्वरोजगारींच्या उत्पादनाची प्रसिध्दी व विक्री मोठ्या प्रमाणावर व्हावी यासाठी मुंबई येथे दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात सन 2003 पासून महालक्ष्मी सरस या नावाने व्यापक प्रमाणात विक्री प्रदर्शन भरविण्यात येते.
  • या प्रदर्शनात सुरूवातीस 500 कारागिरांच्या सहभागापासून सुरूवात होऊन यावर्षी एकूण 1800 कारागिर सहभागी झाले होते.
  • त्याचप्रमाणे विक्रीही रु.1 कोटी पासून वाढत जाऊन यावर्षी रु.7.25 कोटींची विक्रमी विक्री झाली.
  • स्वयंसहायता बचत गटांना विनाशुल्क दुकानगाळे, उत्पादीत केलेल्या वस्तुंना जकात कर माफी, स्वरोजगारींची मोफत निवास व्यवस्था व प्रदर्शन स्थळ ते निवास व्यवस्थेपर्यंत ने-आण करण्याकरीता वाहतूक व्यवस्था या सुविधा दिल्या जातात.

मागील तीन वर्षांच्या प्रदर्शनांचा तपशिल :-

अनु क्र. तपशिल वर्ष
2010-11 2011-12 2012-13
1 एकूण स्टॉल संख्या 530 560 584
2 सहभागी राज्ये 23 22 23
3 सहभागी कारागिर 1,283 1632 1800
4 एकूण विक्री (कोटी) 4.06 5.15 7.25